MẶT TRỜI ĐÃ LÊN
 
Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên