Mẹ ơi Lòng Dậy Theo Ngày Tết
 
Thơ: Trần Thế Phong
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Thụy Long

   Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên