Mùa Đông qua Thành Phố
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS


Thơ: Miên Thụy
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Miên Thụy


  
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên