Mùa Xuân Chim Én Không Về

Thơ:Yến Phương
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Thụy Long

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên