Mùa Xuân Là Anh

Thơ: Trần Hương Giang
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Mỹ Dung 

  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên