Nắm Tay Mẹ Dắt Con Đi


Thơ: Huỳnh Vuc Hoàng Tuấn
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Video 1: Ca sĩ Đăng Tuấn

Video2: Ca sĩ Mai Thiên Vân
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên