Sầu Cố Xứ


Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Thơ: Hoàng Thượng Dung
Ca Sĩ: Mai THiên Vân

  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên