Sông Dài Cá Lội Biệt Tăm

Thơ: Trần Tường Vi
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ: Mai Thiên Vân


 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên