Sông Sâu Nước Chảy Hững Hờ

Dân ca miền Nam
Thơ: Phan Cát Linh
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Bích Tuyền


 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên