Thì Em Ơi Nắng Nhạt Buổi Hoàng Hôn


Thơ: Trần Thế Phong
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Trình bày: Ca Sĩ Quang Minh 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên