Thì Em Ơi Nắng Nhạt Buổi Hoàng Hôn
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS
 
Thơ: Trần Thế Phong
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Quang Minh
 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên