Thuyền Đêm Chơi Vơi
(Tình Ca)
 
Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Quang Minh

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên