Tìm Mãi Bóng Thời Gian
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS

Thơ: Chu Hà
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Quỳnh Lan

 


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên