Tìm Nhánh Lá Mùa Xuân
 
Thơ:Trần Hương Giang
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Quỳnh Lan

 


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên