Tìm Sao

(Điệu Buồn An Tây)

Thơ nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
   Ca sĩ: Thùy Dương

  
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên