TRÁI SẦU ĐAU
TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS

Thơ: Hoàng Thượng Dung
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ : Quỳnh Lan & Đăng Tuấn


  
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên