TƯƠNG TƯ
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)

Thơ: Hoàng Vũ Luân
 Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
 Ca sĩ: Đăng Tuấn

 


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên