Vẫn Còn Nhớ Bậu


Thơ: Châu Thái Lê 
Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 
Ca sĩ:Mai Thiên Vân


 


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên