Vẫn Phố Mùa Đông
(TÌNH KHÚC HSN & FRIENDS)
 
Thơ: Phạm Ngọc
         Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Mỹ Dung


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên