Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi
(Dân Ca)

Thơ Nhạc: Hàn Sĩ Nguyên 
Ca sĩ: Mai Thiên Vân 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên