Bốn Đóa Hoa Tình
 
Thơ: Hoa Văn
Nhạc: Kim Phan
Ca sĩ: Tiến Vinh

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn