TẠ ƠN ĐỜI    
 
Thơ : Hoa Văn
Nhạc: Nguyễn Thiện Lý
Hoà âm: Quang Đạt
Hợp ca: Nhóm Cadillac 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn