Tình Mộng


Thơ: Hoa Văn
Nhạc sĩ: Kim Phan
Ca sĩ: Trương Nhật Du


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn