MƯA TRÊN PHỐ HUẾ
 
Ns Minh Kỳ & Tôn nữ Thụy Phương
Trình bày: Kim Hiếu

 
  Trở lại chuyên mục của : Kim Hiếu