Thương Lắm Rạn Trào Ơi

Nhạc: Nhạc sỹ Hoàng Tuyết
Thơ: Nguyễn Cường
Trình Bày: Kim Hiếu


 
  Trở lại chuyên mục của : Kim Hiếu