Dáng Hoa

Thơ: La Thụy.
Nhạc: Mộc Thiêng.
Ca sĩ: Quốc Duy.


 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy