Dáng Xưa

 
          Thơ: La Thụy
                 Nhạc: Bùi Tuấn Anh & Thanh Chương
                 Ca sĩ: Quốc Duy
                 Hoà âm: Trần Nhàn
                 Video clip: Phú Đoàn

  
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy