Hồ Cầm
- NHẠC :Thảo Nguyên
- THƠ : La Thụy
-TRÌNH BÀY :Ca Sĩ Thùy Dương

  Trở lại chuyên mục của : La Thụy