Lời Vọng Chân Mây

Thơ: La Thụy & Nhã My
Nhạc: Trần Nhàn  Trở lại chuyên mục của : La Thụy