Mùa Thi Viết Cho Em

Ý thơ: La Thuỵ
Nhạc: Thanh Chương
Trình bày: Hoàng Thuý
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy