Tiếng Lòng

Thơ: La Thụy
Nhạc: Trần Kiềm.
Giọng hát: Quốc Duy
Hòa âm phối khí: Trần Nhàn  
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy