Tình Xưa

Ý thơ: La Thụy

Nhạc: Thảo Nguyên
Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoa

 


 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy