Tranh Tố Nữ
                      Thơ: La Thuỵ      
                      Nhạc& hoà âm: Trần Nhàn
                      Ca sĩ: Minh Tiến


  Trở lại chuyên mục của : La Thụy