CHUYẾN BAY ĐÊM ĐÔNG

Nhạc & lời: Lê Lãng Du
Hòa âm phối khí & trình bày: NS, Ca sĩ Nguyễn Đức Duy

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du