Đêm Đông Trên Đồi HIDDEN 

Nhạc và lời: Lê Lãng Du 
Ca sĩ: Nguyễn Tấn  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du