GIẤC MỘNG HỒNG 

Nhạc và lời: Lê Lãng Du 
Hoà âm phối khí & Trình bày nhạc sĩ: Ca sĩ Đức Duy  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du