NIỆM KHÚC CHO TÌNH YÊU 

Nhạc & lời: Lê Lãng Du 
Hòa âm phối khí & Trình bày: Ca sĩ Nguyễn Đức Duy  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du