NIỆM KHÚC CHO TÌNH YÊU
 
Nhạc và lời: Lê Lãng Du
Trình bày: Nguyễn Đức Duy

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du