THU BUỒN

Nhạc & lời: Lê Lãng Du
Trình bày: Đức Duy  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du