TÌNH CỜ

Nhạc & lời: Lê Lãng Du

Hoà âm phối khí & trình bày: ca sĩ Đức Duy

  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du