TRONG BÓNG CHIỀU HOÀNG HÔN

Nhạc và lời: Lê Lãng Du
Trình bày: Nguyễn Đức Duy  Trở lại chuyên mục của : Lê Lãng Du