Em và Thơ

 Thơ: Luân Hoán
 Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Kim Khánh 


 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán