Khiêng Nước

Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Phan Ni Tấn
Trình bày: Ngọc Huy


 

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán