Thức Dậy Cùng Mặt Trời

Trích thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện 


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán