Và Thu Bỗng Nhiên Trở Lại

Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Tâm Thư


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán