Cô Bán Thuốc Lá

Sáng tác: Mai Phạm
Ca sĩ: Kenny Nguyễn
Hát bè: Triệu Yên


  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm