Hát Mừng Noel

Sáng tác: Mai Phạm
Trình bày: Thu Giang
Hát bè: Ca đoàn Teresa


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm