HẸN EM 

THơ: MẠC PHƯƠNG ĐÌNH
Nhạc: MAI PHẠM
Trình bày: MINH ĐẠT  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm