Khuấy Trăng Vàng 

Trình bày:Ca Sĩ  Ngọc Mai
Nhạc: Nhạc sĩ Mai Phạm
Thơ: Thục Nguyên


 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm