Làng Ven Sông

Thơ: Tạ Bá Thanh
Nhạc: Mai Phạm
Trình bày: Thanh Trúc
  Trở lại chuyên mục của : Mai Phạm